آیا می دانستید همین حالا میتوانید پاسخ سوالات خود را از ایران سایت دریافت کنید !


                                                                                                          همین حالا در   تلگرام  سوال خود را در چند ثانیه بپرسید

CRM

آیا برای دسته بندی مشتریان خود در مراحل مختلف پروسه کاری خود برنامه ای دارید؟

سیستم مدیریت مشتریان (CRM) ایران سایت میتواند این مشکل شما را رفع کند.