درخواست کارشناس طراحی سایت

توجه

طبق قانون به تصویب رسیده در هیئت مدیره در سال 1389 :
هرگونه بررسی جهت عیب یابی و یا کارشناسی نحوه انجام پروژه برای درخواست کننده کاملا رایگان و فاقد هرگونه هزینه می باشد.

دقت داشته باشید این درخواست شما توسط اعضای تیم کارشناسی بررسی و هرگونه هزینه جهت انجام پروژه بر اساس تعرفه مصوب به شما ارایه خواهد شد.
ضمنا هر دو نوع کارشناسی چه به صورت غیر حضوری و چه بصورت حضور در محل کارفرما رایگان می باشد !!!
 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 02188886450 تماس حاصل فرمایید.

فرم درخواست کارشناس