نمونه کارهای طراحی سایت سازمانی

طراحی وب سایت محله باغ آذری شهرداری منطقه 16 تهران

وب سایت محله باغ آذری شهرداری منطقه 16 تهران

باغ آذری یکی از محله های منطقه 16 شهرداری تهران است. این محله یکی از شرکت کنندگان جشنواره شکوفای شهرداری تهران می باشد. طراحی سایت و همچنین رفع نواقص محتوایی و اتمام المان های مربوط به جشنواره از جمله مواردی بود که توسط تیم طراحی سایت ایران سایت انجام و تحویل کارفرما گردید.
درصد پیشرفت100
سئو دارد؟
سامانه سفارشی؟
مشاهده نمونه کار قبلی طراحی وب سایت محله شهرک بعثت شهرداری منطقه 16 تهران
مشاهده نمونه کار بعدی طراحی وب سایت محله خزانه شهرداری منطقه 16 تهران
تعداد مشاهده این پروژه : 2152

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر