طراحی سایت وردپرسی فروشگاه استرولوژی فارسی با سالی

آسترولوژی فارسی با سالی فارغ التحصیل رشته آسترولوژی تروپیکال از آکادمی آسترولوژی لندن و مربی مدیتیشن نپال است. آسترولوژی بررسی حرکات اجرام آسمانی و ستاره ها و مشخص کننده ارتباط آن ها با وقایع زندگی است. ، تفسیر و تحلیل چارت و آسترولوژی فارسی تولد و ازدواج، با آستروفارسی سالی به صورت آنلاین و به زبان فارسی می باشد. آرشیو هوروسکوپ های سالیانه آستروفارسی سالی در سایت قابل نمایش بوده و کاربران می توانند هر کدام از آن ها را با مشاوره تخصصی در این زمینه انتخاب و خریداری کنند.

طراحی سایت وردپرسی فروشگاه استرولوژی فارسی با سالی
طراحی سایت وردپرسی فروشگاه استرولوژی فارسی با سالی
طراحی سایت وردپرسی فروشگاه استرولوژی فارسی با سالی
COLOR PALLETE
60% 30% 10%
#000000
#00cdcb
#ffffff
FONTS STYLE
Dana

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z.

الف · ب · پ · ت · ث · ج · چ . ‌ح · خ · د · ذ · ر · ز . ‌ژ · س . ‌ش · ص · ض · ط · ظ · ع · غ · ف · ق · ک · گ · ل · م · ن · و · ه · ی

Technologies