لبخند مشترکین طراحی سایت

لبخند مشترکین

طرح لبخند مشتریان با هدف نمایش رضایتمندی مشتریان شرکت ایران سایت در سال 94 شروع شده و اعلام رضایتمندی ...مشتریان در قالب کلیپ به تصویر نمایش درآمده است. این طرح همچنان ادامه خواهد داشت