طراحی سایت آواسازه

گروه آواسازه از سال 1390با هدف پیشبرد علمی در اجرائ پروژه های ساختمانی اسکلت بتنی و با نیت اجرا دقیق و صحیح اسکلت های بتنی فعالیت خود را آغاز نمود. از این رو در سال 1396بر آن شدیم تا با جمع بندی خدمات تا به اموز انجام شده و همچنین با ارائه راه کارهایو مشاوره درست پیرامون مشکلات احتمالی این نوع سازه ها (بتنی)وبسایت گروه آواسازه را پیاه سازی نماییم . شرکت آواسازه با هدف خدمت به هم وطنان عزیز کشور راه اندازی گردید .و به عنوان یکی از شرکتهای با سابقه در زمینه پیمانکاری محسوب می شود .

Technologies