طراحی وب سایت شرکت توسعه صادرات سیمان ایران

شرکت توسعه ی صادرات سیمان شرکتی است که مربوط به مسائل سیمان و صادرات آن به دیگر کشور های همسایه و غیر همسایه نیز می باشد. این شرکت در زمینه های صادرات سیمان به دیگر کشور های فعالیت می کند. بنا بر این برای شرکتی که با دیگر کشور ها در ارتباط است و محصولات خود را به آن ها صادر می نماید طراحی یک وب سایت بسیار قوی برای این شرکت جزء ضرورات و واجبات و لزومات برای این شرکت بزرگ و به نام نیز می باشد. در طراحی وب سایت این شرکت توسعه ی صادرات سیمان ایران سعی بر آن شده است که تمامی فعالیت ها و کار هایی که این شرکت در طی مدت تاسیس شده تا کنون انجام داده شده است به طور کامل و واضح با شرح جزئیات کامل آن و همراه با عکس نمایش و ذکر شده است. این خود برای نشان دادن فعالیت های خود به دیگر کشور هایی که با آنها در ارتباط می باشد اتیاز بسیار بزرگی نیز محسوب می شود.
در طراحی وب سایت شرکت سیمان ایران بعضی از صفحات خاص آن مثل به طور اختصاصی همانند محل قرار گیری کارخانه های سیمان مربوط به این شرکت و همین طور دیگر موارد مشابه به آن به طور کامل قرار گرفته شده است. شرکت های سیمانی بسیاری در حال حاضر در رقابت به یکدیگر به سر می برند. بنا بر این کسی در این راستا برنده محسوب می شود که بتواند از تکنولوژی به بهترین نحو احسن در راستای فعالیت خود بهترین استفاده را نماید . این عمل خود باعث افزایش جلب اعتماد مردم و هم چنین شرکت های بسیار بزرگ و شرکت هایی که در کشور های دیگر هستند منجر به تقاضای همکاری نسبت به این شرکت نیز می نمایند. که این خود باعث پیشرفت سطح ارتقاء کیفی این شرکت نیز می شود.

 

شرکت توسعه صادرات سیمان ایران در زمینه صادرات سیمان به سرتاسر دنیا فعالیت می کند.طراحی سایت این مجموعه به همراه طراحی اختصاصی برخی صفحات خاص مانند محل استقرار کارخانجات سیمان، توسط تیم طراحی گروه ایران سایت انجام شده است.

COLOR PALLETE
35% 35% 15% 10% 5%
#b2da84
#363636
#88cb26
#ffffff
#52595f
FONTS STYLE
IranYekan

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z.

ایران یکان

الف · ب · پ · ت · ث · ج · چ . ‌ح · خ · د · ذ · ر · ز . ‌ژ · س . ‌ش · ص · ض · ط · ظ · ع · غ · ف · ق · ک · گ · ل · م · ن · و · ه · ی

Technologies