02188886450

درخواست کارشناس طراحی سایت در تمام ایران

به دلیل تسهیل در پاسخگویی ایران سایت به شما لطفا درخواست های خود را با کلیک بر روی ثبت درخواست ثبت نمایید

طبق قانون به تصویب رسیده در هیئت مدیره در سال 1389 :
هرگونه بررسی جهت عیب یابی و یا کارشناسی نحوه انجام پروژه برای درخواست کننده کاملا رایگان و فاقد هرگونه هزینه می باشد.

دقت داشته باشید این درخواست شما توسط اعضای تیم کارشناسی بررسی و هرگونه هزینه جهت انجام پروژه بر اساس تعرفه مصوب به شما ارایه خواهد شد.
ضمنا هر دو نوع کارشناسی چه به صورت غیر حضوری و چه بصورت حضور در محل کارفرما رایگان می باشد !!!
 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 02188886450 تماس حاصل فرمایید.