درخواست کارشناس طراحی سایت در تمام ایران

به دلیل تسهیل در پاسخگویی ایران سایت به شما لطفا درخواست های خود را با کلیک بر روی ثبت درخواست ثبت نمایید

توجه

طبق قانون به تصویب رسیده در هیئت مدیره در سال 1389 :
هرگونه بررسی جهت عیب یابی و یا کارشناسی نحوه انجام پروژه برای درخواست کننده کاملا رایگان و فاقد هرگونه هزینه می باشد.

دقت داشته باشید این درخواست شما توسط اعضای تیم کارشناسی بررسی و هرگونه هزینه جهت انجام پروژه بر اساس تعرفه مصوب به شما ارایه خواهد شد.
ضمنا هر دو نوع کارشناسی چه به صورت غیر حضوری و چه بصورت حضور در محل کارفرما رایگان می باشد !!!
 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره 02188886450 تماس حاصل فرمایید.