02188886450
طراحی سایت امیرعلی اکبری
مشاهده
طراحی سایت امیرعلی اکبری
مشاهده

طراحی سایت امیرعلی اکبری

سایت امیرعلی اکبری یک سایت شخصی برای این  ورزشکار ایرانی طراحی شده که اطلاعاتی از مسابقات و رکورد های ثبت شده را در سیات او میتوان مشاهده کرد. همچنین با قابلیت مشاهده آنلاین مسابقات او از سایت، پخش زنده مسابقات را از دست نمیدهید.

1261 بازدید