02188886450
طراحی سایت خدمات آب شیرین کن شهداب شیمی
مشاهده
طراحی سایت خدمات آب شیرین کن شهداب شیمی
مشاهده

طراحی سایت خدمات آب شیرین کن شهداب شیمی

 با توجه به افزایش و تعدد سیستمهای آبشیرین کن و تقاضای متقابل و روزافزون مواد شیمیایی مربوط ،مجموعه شهداب شیمی فعالیت خودرا در زمینه ساخت سیستمهای آبشیرین کن و تجهیزات و مواد شیمیایی مربوط به صورت تخصصی در سال 1384 در سطح کشور آغاز کرد.در این سایت هرگونه خدمات  و محصولات مرتبط با سیستمهای آبشیرین کن در زمینه طراحی مهندسی ،ساخت و اجرای پکیج های تزریق ، شستشو و سیستمهای آبشیرین کن بر پایه دانش و تخصص که بتواند به این مهم کمک کند اراِیه میگردد. شایان ذکر است شرکت شهداب شیمی دانش خود را جهت ارتقا سطح عملکرد واحدهای تصفیه آب صنایع بزرگ و کوچک به اشتراک میگذارد. این سایت از قسمت های مختلفی همچون لیست محصولات، نمایش شرکت های مرتبط و همکار، اطلاعات تماس و گالری تصاویر بهره برده است.

2044 بازدید