نمونه کار طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

در این قسمت می توانید آخرین نمونه کارهای شرکت ایران سایت را در زمینه طراحی سایت ببینید. ضمنا در صورتی که نمونه کارها تنوع زیادی داشت و بررسی تمامی آنها از فرصت و حوصله شما خارج بود می توانید از طریق قسمت ارسال درخواست یک درخواست مشاوره ثبت نمایید.

طراحی سایت خدمات آب شیرین کن شهداب شیمی

 با توجه به افزایش و تعدد سیستمهای آبشیرین کن و تقاضای متقابل و روزافزون مواد شیمیایی مربوط ،مجموعه شهداب شیمی فعالیت خودرا در زمینه ساخت سیستمهای آبشیرین کن و تجهیزات و مواد شیمیایی مربوط به صورت تخصصی در سال 1384 در سطح کشور آغاز کرد.در این سایت هرگونه خدمات  و محصولات مرتبط با سیستمهای آبشیرین کن در زمینه طراحی مهندسی ،ساخت و اجرای پکیج های تزریق ، شستشو و سیستمهای آبشیرین کن بر پایه دانش و تخصص که بتواند به این مهم کمک کند اراِیه میگردد. شایان ذکر است شرکت شهداب شیمی دانش خود را جهت ارتقا سطح عملکرد واحدهای تصفیه آب صنایع بزرگ و کوچک به اشتراک میگذارد. این سایت از قسمت های مختلفی همچون لیست محصولات، نمایش شرکت های مرتبط و همکار، اطلاعات تماس و گالری تصاویر بهره برده است.

طراحی سایت خدمات آب شیرین کن شهداب شیمی
Technologies