02188886450
طراحی سایت وردپرسی فروشگاه کاشیتو
مشاهده
طراحی سایت وردپرسی فروشگاه کاشیتو
مشاهده

طراحی سایت وردپرسی فروشگاه کاشیتو

بزرگترین کارگاه ساخت کاشی های سنتی در ایران بعد از صفویه و در زمان ظل السلطان، کارگاه معروف استاد عبدالرحیم، فرزند استاد محسن در اصفهان و در نزدیکی مسجد جامع بوده است. که در آن تمامی رسته های طراحی نقوش و گره سازی، رنگ و لعاب، چرخ کاری، معرق کاری، هفت رنگ و سایر انواع کاشی، با همکاری استادان ماهر و کارگران با تجربه بر طبق اسلوب قدیم که از دوره صفویه باقی مانده بود، تهیه می شده است. مجتمع کارگاهی کاشیتو، با بهره گیری از این تجارب و با استفاده از روش های به روز در طراحی و ساخت کاشی، هم اکنون در تهران و با مدیریت فرزندان استاد کاظم پور، و زیر نظر ایشان در حال فعالیت است. 

1057 بازدید