اهداف و چشم اندازها

تلاش ما این است که هر شخص ایرانی و یا هر کسب و کار ایرانی یک پایگاه اینترنتی داشته باشد. که بتواند بدون نیاز به کوچکترین دانش برنامه نویسی کنترل کامل قسمت های مختلف سایت را بر عهده خود داشته باشد و کسب و کار خود رونق بخشد

ما در ایران سایت این فرضیه را برای شما محقق خواهیم ساخت و با طراحی و تولید وب سایت های حرفه ای شما را در رسیدن به اهداف تان یاری می کنیم.

ماموریت ایران سایت

ایران سایت بر آن است تا با افزایش و رونق کسب و کار مشتریان خود و تبدیل آنها به مشتری همیشگی با تامین سه اصل قیمت ، کیفیت مطلوب و حفظ ارزش های اجتماعی چشم انداز خود را تحقق بخشد.

-شناسایی پروژه

-برنامه ریزی پروژه

-پیاده سازی پروژه

-تحویل پروژه

چشم انداز ایران سایت

ایران سایت با تکیه بر استراتژی 10 ساله مشتری محور خود در پی تحقق چشم اندازی به شرح زیر می باشد:

- انتخاب نخست مشتریان هدف شامل:

   متقاضیان سایت فارسی زبان در سرتاسر دنیا

   شرکت های متقاضی وب سایت

   شرکت های متوسط و بزرگ داخلی و خارجی

- انتخاب نخست نیروهای نخبه برای همکاری

- بیشترین سهم بازار در میان شرکت های ارایه دهنده طراحی سایت